Curs de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer

Începem o noua sesiune de cursuri în 20 aprilie 2024 în mai multe orașe din țară: București, Alba-Iulia, Brașov, Sibiu, Pitești, Galați, Iași, Rm.Vâlcea, Constanța, Buzău, Cluj-Napoca, Timișoara. In formular de înscriere disponibil mai jos, alege orașul unde dorești să participi!

Cursul nostru de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer este autorizat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, aşadar, la absolvirea cursului, vei deveni un instructor acreditat, pregătit să profeseze în orice sală de fitness din România, dar şi din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga.

20 aprilie - 03 noiembrie 2024

Taxă înscriere: 5300 lei

Preţ special studenţi: 5000 lei

Taxă suplimentare - taxă examinare: 200 lei

Taxa de înscriere include:

-şcolarizarea pe durata desfăşurării cursului;

-taxă eliberare certificat de absolvire;

-manual şi alte materiale de curs, în format electronic.

Extra-beneficii:

- reducere de 25% la abonamentul HERO FITNESS din centrele Stay Fit Gym, pentru a te antrena şi a pune în practică cunoştinţele dobândite, în cele mai bune condiţii.

- oportunitatea de a lucra într-unul din centrele Stay Fit Gym din ţară, după absolvirea cursului.

Plata taxei de participare se poate efectua și în 5 rate:

 • Rata 1 – se achită la înscrierea la curs: 1.300 RON (Plată prin virament bancar)
 • Rata 2 – se achită în luna a doua de curs: 1.000 RON (Plată prin virament bancar sau cash, la sediu)
 • Rata 3 – se achită în luna a treia de curs: 1.000 RON (Plata prin virament bancar sau cash, la sediu)
 • Rata 4 – se achită în luna a patra de curs: 1.000 RON (Plata prin virament bancar sau cash, la sediu)
 • Rata 5 – se achită în luna a cincea de curs: 1.000 RON (Plata prin virament bancar sau cash, la sediu)

Cursul nostru de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer reprezintă o adevărată incursiune în tainele fitness-ului şi are la bază un proces de învățare complex, desfăşurat pe o perioadă de 7 luni, oferindu-ţi instrumentele necesare evoluției graduale a cunoștințelor și aptitudinilor tale în domeniul fitness-ului.

Instructorul de fitness trebuie să dovedească o pregătire polivalentă, care îl califică în optimizarea potenţialului fiziologic al participanţilor la programele de fitness. Astfel, în cadrul cursului nostru, vei descoperi şi îți vei însuși fundamentele teoretice, tehnice şi pedagogice în domeniul fitness-ului, dezvoltându-ți competenţele necesare practicării cu succes a activității de instructor de fitness și antrenor personal, precum:

- Asigurarea climatului favorabil desfăşurării instruirii, prin aplicarea normelor generale și specifice care reglementează activitatea instructorului de fitness (norme igienico-sanitare, prevederi legate de sănătatea și securitatea în muncă și reglementări privind utilizarea aparatelor de fitness).

- Colectarea și analiza informațiilor legate de caracteristicile personale și antropometrice ale clienților, precum și capacitatea de a descoperi nevoile și aşteptările clienților, în vederea definirii obiectivelor acestora.

- Stabilirea obiectivelor specifice fiecărui client și îndrumarea clienților spre programe de fitness adaptate nevoilor acestora.

- Pregătirea unui program de instruire personalizat, prin adaptarea diferitelor categorii de exerciții, în funcție de obiective și de abilitățile clienților.

- Instruirea clienților folosind metode care să dezvolte calitățile motrice de bază (viteză, rezistență, forță) și calitățile motrice intermediare (coordonare, mobilitate, suplețe).

- Aplicarea tehnicilor de instruire corespunzătoare nivelului de execuție al participanților la sesiunile de fitness.

- Desfășurarea sesiunilor de fitness corespunzător metodologiei de instruire și a zonei de efort specifice antrenamentului stabilit.

- Urmărirea evoluţiei clientului de-a lungul întregului program de antrenament, având ca scop asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse şi îndrumarea spre continuarea activităţii fizice.

- Consolidarea execuțiilor corecte, prin corectarea cu succes a greșelilor făcute de clienți și a posturii pe timpul executării exercițiilor fizice, explicând și demonstrând modalitățile de lucru.

- Abordarea unor strategii motivaționale care să-i determine pe clienți să participe la sesiunile de fitness.

- Capacitatea de a oferi recomandări referitoare la stilul de viață sănătos, prin promovarea mișcării și a unui regim alimentar echilibrat.

- Dezvoltarea strategiilor de promovare a activităţilor din sala de fitness, dar şi a programelor de antrenament personalizat, atât prin propuneri fizice, cât şi online, prin intermediul diferitelor campanii publicitare.

Toate aceste informaţii preţioase îţi vor fi oferite de către trainerii noştri, specializaţi în dezvoltarea şi implementarea cu succes a antrenamentelor variate, personalizate în funcţie de tipologia clientului.

În plus, pe perioada desfăşurării cursului, poţi beneficia de o reducere de 25% la abonamentul HERO FITNESS din centrele Stay Fit Gym, pentru a te antrena şi a pune în practică cunoştinţele dobândite, în cele mai bune condiţii. Iar după absolvirea cursului, ai oportunitatea de a lucra într-unul din centrele Stay Fit Gym din ţară.

Cursul nostru de calificare Instructor Fitness & Personal Trainer este autorizat de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, aşadar, la absolvirea cursului, vei deveni un instructor acreditat, pregătit să profeseze în orice sală de fitness din România, dar şi din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga.

Programa cursului cuprinde sesiuni teoretice şi practice, dar şi aplicaţii şi proiecte individuale. Vor fi studiate atât metodologia antrenamentului în fitness şi a antrenamentului în regim "Personal Training", cât și informații de bază privind anatomia umană, biomecanica, acordarea primului ajutor, principiile de nutriție și strategiile de marketing în domeniul fitness.

Stabilită în concordanţă cu noul standard ocupaţional privind calificarea pentru ocupaţia Instructor de Fitness, programa cursului va însuma un total de 1080 de ore de pregătire teoretică şi practică şi va cuprinde următoarele module:

I.Cadrul normativ al exercitării profesiei

II.Etica profesională

III.Igiena specifică activităților fizice

IV.Comunicarea și relaționarea în mediul profesional

V.Pregătirea de specialitate a Instructorului de fitness

VI.Proiectarea programelor de fitness

VII.Managementul activităților din sălile de fitness

VIII.Verificarea și utilizarea echipamentelor și aparaturii specifice sălilor de fitness

IX.Instruirea participanților la sesiunile de fitness

X.Corectarea execuțiilor

XI.Motivarea clienților

XII.Promovarea activităților de fitness

XIII. Evaluarea condiției fizice a clienților în regim personalizat

XIV. Managementul programelor personalizate de fitness

XV.Instruirea clienților în regim personalizat

XVI.Promovarea stilului de viață sănătos și a practicării activităților fizice

București - Stay Fit Gym Pipera  Iride Business Park, Bvd, Dimitrie Pompeiu 9-9A, Bucureşti.

Timişoara  - Stay Fit Gym Moşniţa, Str. Magdalena, nr.9, Fun Shop Park.

Cluj-Napoca - Stay Fit Gym Central, Str. Regele Ferdinand, nr.22-26, Et. 2, Cluj-Napoca.

Buzău - Stay Fit Central Piața Dacia, Magazin Winmarkt, nr.1

Sibiu - Stay Fit Promenada , Str. Lector 1-2A, Sibiu

Galați - Stay Fit Shopping City, Bvd. George Coșbuc, nr. 251, Galați

Pitești - Stay Fit Gym Central - Trivale Shopping Center, Str. Victoriei, nr.12, Pitești

Iași - Stay Fit Gym Campus - Str. Iancu Bacalu, nr.24, Iași

Rm. Vâlcea - Stay Fit Gym Central, Calea lui Traian, nr.127, Magazin Winmarkt, Et.3, Rm. Vâlcea

Constanța - Aly Gym Fitness Center, Str. Albinelor, nr.15E, Năvodari

Brașov - Grand Fitness Astra, Str. Poienelor, nr. 5, Brașov

Alba-Iulia - Stay Fit Gym Carolina Mall, Alba-Iulia, Str. A.I.Cuza, nr.2

Acte necesare înscrierii la curs:

 • Copie xerox CI
 • Copie xerox certificat de naştere
 • Copie xerox certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui
 • Copie diplomă de studii/ adeverinţă (minim diplomă de absolvire 12 clase)
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu specificaţia: clinic sănătos, apt pentru efort.
 • Dovada achitării primei rate din taxa de participare, în cazul plăţii prin virament bancar.

FORMULAR ÎNSCRIERE

TOP